آپدیت سپتامبر رسید

همانطور که پیش بینی شده بود آپدیت سپتامبر امروز آپدیت بشه اتفاق افتاد

برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید


ادامه مطلب