ترکیب نیرو ها


در این حمله شما حتمآ باید دارای ساختمان مرکزی هشت به بالا باشید

سربازن : 2 گولم , 15 ویزارد لول پنج , 3 پکا , 10 دیوارشکن لول پنج و 5 آرچر لول پنج

کلن کستل : 6 ویزارد و 1 بربریان در کلن کستل ظرفیت 25 نفره و در کلن کستل 30 نفره 7 ویزارد 2 بربریان و یک مینیون

اسپل : در این استراتژی شما میتونید از چند نوع اسپیل استفاده کنید پس میریم ببینیم چه مدل هایی کارساز هستن

  • 3 اسپل ریج و 1 اسپل هیل + یک اسپل سم
  • 2 اسپل ریج و 2 اسپل هیل + یک اسپل سم
  • 2 اسپل ریج و 1 اسپل هیل و یک اسپل جامپ + یک اسپل سم

ولی من این سربازان را ترجیح میدهم :

2عددgolem 15عددwizard 3عددpekka 10عددWall Breaker 3عددBarbarian2عددArcher

کلن کستل : 6عددwizard 1xBarbarian 1عدد

haste spell

ادامه مطلبادامه مطلب